Onze grote kleine lettertjes...

Lees deze altijd even door, dit voorkomt vaak kleine of grote problemen en geeft antwoord op uw vragen.
Wilt u onze complete algemene voorwaarden doorlezen dan kan dat door hier te klikken.


Alle materialen of diensten die Lamain Verhuur levert, gebruikt u op volledig eigen risico.
Conform onze algemene voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van onze goederen,
gebruik wat niet conform de gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschriften geschiedt of ander gebruik dan waarvoor de goederen bestemd zijn.
Lamain Verhuur kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid.


Hoe kan ik materialen reserveren?

U geeft ons telefonisch, per mail of via de online offerte-aanvraag de gewenste materialen door, hierna ontvangt u van ons een vrijblijvend prijsvoorstel.
Na uw akkoord ontvangt u een huurovereenkomst en een factuur met een aanbetaling van € 50,00. Deze aanbetaling dient u direct te voldoen per iDEAL of bankoverschrijving. Zodra deze betaling bij ons binnen is staan de materialen definitief voor u gereserveerd.

Bij "last-minute" reserveringen kan hier vanaf worden geweken, maar dat laten wij u altijd duidelijk weten!

U kunt de materialen afhalen na betaling van de volledige factuur vermeerderd met de eventuele borg. Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen!


Hoe kan ik betalen?

U ontvangt de factuur per mail. De factuur die u ontvangt kunt u voldoen door een bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer.
De betaling dient op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat bij ons binnen te zijn!

Bij "last minute" reserveringen kan hier door Lamain Verhuur van worden afgeweken.
U dient dan per pin of contant te betalen als u de gehuurde materialen bij ons komt afhalen, of als Lamain Verhuur de gehuurde materialen bij u komt bezorgen.

Pinnen is mogelijk!


Wat is 1 huurdag?

Wij trachten om de gehuurde materialen te leveren de dag voor uw feest en de dag na uw feest weer op te halen.
Voor deze service wordt maar 1 huur dag berekend!


Kan ik mijn reservering annuleren?

Ja, u kunt uw reservering kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurtermijn, daarna brengen we 50% van de huursom in rekening.
Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de huurtermijn wordt er 100% in rekening gebracht.
(tenzij anders overeengekomen of als u een annuleringsverzekering heeft)

Voor materialen die wij extern voor u inhuren kunnen er andere voorwaarden gelden, zoals bijvoorbeeld een snackwagen, extern personeel e.d.


Annuleringsverzekering via Lamain Verhuur?

U kunt bij Lamain Verhuur een annuleringverzekerings afsluiten. U kunt dan, zonder opgaaf van reden, kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de reservering. Erg handig bijvoorbeeld bij regen en u heeft een springkussen gereserveerd!

U betaalt de premie over het totale factuurbedrag inclusief BTW. De hoogte van de premie bedraagt:

10% van het factuurbedrag bij orders tot € 250,00 incl. BTW
15% van het factuurbedrag bij orders gelijk aan of boven € 250,00 incl. BTW

Voorwaarde is dat het totale factuurbedrag binnen de gestelde termijn op onze bankrekening is bijgeschreven.
Lamain Verhuur stort het factuurbedrag minus de verschuldigde premie binnen 5 werkdagen retour naar uw bankrekening.

Voor materialen die wij extern voor u inhuren kunnen er andere voorwaarden gelden, zoals bijvoorbeeld een snackwagen, extern personeel e.d.


Wat moet ik weten over het transport via Lamain Verhuur?

Lamain Verhuur kan de gereserveerde spullen leveren en ophalen op iedere locatie in Nederland.
De locatie dient wel toegankelijk te zijn voor onze voertuigen. Wij leveren de materialen af aan een normaal bereikbare plaats.
Dat betekent dat wij geen springkussens, stormbanen e.d. trappen op dragen. Ook passen deze grote materialen NIET door een normale deur.

Stormbanen en andere grote attracties worden geleverd op pallets.
Dat betekent dat de locatie toegankelijk moet zijn voor de palletwagen
OF we moeten met de bus kunnen rijden tot exact op de plek waar de attracties komen te staan.
Een palletwagen rijdt dus niet over gras of kiezel en kan ook geen trappen of stoepjes op of af.
De toiletwagens en de toiletcabines staan op een aanhangwagen en dienen tot exact op de locatie te kunnen komen waar deze worden opgebouwd.

Er dient altijd minimaal 1 persoon aanwezig te zijn names de huurder die kan assisteren met laden en lossen.
Als wij een springkussen bezorgen voor bijvoorbeeld uw verjaardagsfeest, dan halen wij deze in de avond retour tussen 21.00 en 22.00.
In overleg kan hiervan worden afgeweken!

Bij twijfel over de bereikbaarheid van uw locatie, neem dan altijd contact op met Lamain Verhuur om de mogelijkheden te bespreken.


Wat moet ik weten bij het huren van een springkussen?

Onze springkussens zijn van zware kwaliteit, maar ook zwaar van gewicht. Daarom dient er altijd iemand aanwezig te zijn die kan helpen met laden en lossen. Ook als wij het springkussen voor u opbouwen en afbreken dient er een persoon aanwezig te zijn om te helpen. Wij leveren de springkussens af en een normaal bereikbare plaats aan de openbare weg. Tenzij anders overeengekomen, dragen wij geen springkussens trappen e.d. op.

De springkussens dienen geplaatst te worden op bijgeleverd grondzeil. De grond moet vrij zijn van scherpe delen zoals takken, stenen e.d. Denk ook aan de zijwanden van het springkussen, deze mogen niet in aanraking komen met takken, regengoten e.d.
Bij schade door scherpe delen worden de reparatiekosten verhaald op de huurder.

Ook dient u zorg te dragen voor een degelijke 220V stroomaansluiting.
Gebruik enkel degelijke verlengkabels om spanningsval en dus schade aan de blower te voorkomen!

Alle springkussens dienen schoon retour aangeboden te worden! Ook als wij het opbouwen en afbreken regelen... Zoals onder het kopje "transport" is te lezen komen wij maximaal tussen 21.00 en 22.00 het springkussen afbreken. Dus maak deze even tijdig schoon!

Volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon die ook als dusdanig geïnstrueerd en herkenbaar is. Het is verboden om op de wanden van de attractie te klimmen.
Schoenen, scherpe of hete voorwerpen, voedsel of dranken zijn niet toegestaan op onze springkussens.
Het gebruik van onze springkussens is altijd op volledig eigen risico.

Let er op dat de "valzone" van een springkussen (ingang en/of uitgang) uit een zachte bodem bestaat, bij voorkeur grasveld.
Bevindt de 'valzone" zich op een stenen ondergrond dan dient de "valzone" te worden voorzien van dempende matten.
Deze matten worden niet standaard meegeleverd maar kunnen wij wel tegen meerprijs aan u leveren.
Mocht er per ongeluk een kind op de grond terechtkomen in de valzone, dan komt deze in ieder geval op een dempende ondergrond terecht!

Springkussens en andere opblaasbare speeltoestellen kunnen wij enkel verankeren met grondpennen in bijvoorbeeld grasveld of dergelijke. Wij hebben geen andere ballastmaterialen zoals betonblokken of waterbakken. Indien dit vereist is dan dient de huurder/organisatie hier zorg voor te dragen!

Een springkussen mag NOOIT onopgeblazen in de regen liggen omdat deze anders intern vol water loopt!
Springkussens dienen schoon, droog en correct opgevouwen retour aangeboden te worden.
Indien dit niet gebeurd wordt er zonder uitzondering € 50,00 in rekening gebracht.


Wat moet ik weten over het gebruik van partytenten?

Let op dat u voldoende ruimte heeft om een tent te plaatsen. Rondom heeft u minstens 50 cm ruimte nodig om de tent op te kunnen bouwen.

Het is verboden om te frituren, barbecueën of te bakken in onze tenten. Ook het gebruik van open vuur is verboden in een tent!
Bij het ophangen van lampenslingers dienen deze voldoende afstand te hebben van tentzeilen i.v.m. schade door hete lampen.
Let ook bij het gebruik van papieren sligers of vlaggetjes, als deze nat worden geven deze vlekken die niet meer verwijdert kunnen worden!

Indien wij de tenten plaatsen dan worden deze goed verankerd.
Bij extreem weer (noodweer of weeralarm) dient u de tenten te verlaten!
Lamain Verhuur behoudt het recht om de verhuur of bouw van tenten te weigeren bij slecht weer.
Lamain Verhuur kan nooit of te nimmer aansprakelijk worden gesteld door letsel of schade veroorzaakt door slechte verankering.
Het gebruik van onze tenten en andere materialen is altijd op volledig eigen risico.

Na afloop dienen de tenten schoon, droog en correct opgevouwen retour aangeboden te worden.
Indien de tent nat is door overmacht (constant regen) dan is het begrijpelijk als deze nat retour gegeven wordt.
Indien de tentzeilen niet correct opgevouwen retour komen, dan wordt er € 50,00 van de borg ingehouden.


Er is schade, wat nu?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meldt iedere vorm van schade direct bij Lamain Verhuur.
Wij zullen de schade bekijken en u op de hoogte houden van de financiële gevolgen.
Indien wij de schade achteraf vaststellen dan wordt de schade vermeerderd met de misgelopen huurinkomsten aan u doorberekend.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte rapport dient u aan ons te overhandigen.
U, als huurder, bent verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en dient dus te zorgen voor een veilige en droge stalling.
Eventueel kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij de gehuurde materialen extra laten verzekeren.
Na aflevering zijn de gehuurde materialen NIET meer verzekerd door Lamain Verhuur tegen diefstal, brandschade e.d.


In welke staat moet ik de gehuurde materialen retour brengen?

Alles dient schoon en correct verpakt retour gegeven te worden. Servies, glaswerk e.d. dient schoon en gespoeld retour gegeven te worden. T
enten, springkussens en andere opblaasbare attracties dienen correct opgevouwen te zijn.
Indien dit niet het geval is dan wordt er zonder uitzondering € 50,00 in rekening gebracht.


Tot slot...

U, als huurder bent verantwoordelijk voor de eventuele vergunning en de opvolging van deze vergunning.

Springkussens en andere opblaasbare speeltoestellen kunnen wij enkel verankeren met grondpennen in bijvoorbeeld grasveld of dergelijke. Wij hebben geen andere ballastmaterialen zoals betonblokken of waterbakken. Indien dit vereist is dan dient de huurder/organisatie hier zorg voor te dragen!

Alle materialen blijven eigendom van de verhuurder (Lamain Verhuur). U dient de verhuurder ten alle tijden toegang te verschaffen tot de materialen.

Lamain Verhuur houdt zich het recht voor om een partytent, springkussen, attractie of anders NIET te plaatsen als de weersomstandigheden dit niet toelaten. Lamain Verhuur  houdt zicht het recht voor in geval van aantoonbare overmacht om de order te annuleren.
Lamain Verhuur kan in gevallen van overmacht nooit aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook.

Alle materialen of diensten die Lamain Verhuur levert, gebruikt u op volledig eigen risico.
Lamain Verhuur kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid.